VİZYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Güçlü bir küresel koordinasyona sahip yerel işletmeler topluluğu oluşturmak.
Uluslararası pazarda etkin bir konumda olmak.
En fazla vergi veren taşımacılık kuruluşu olmak.
Çok uluslu şirket anlayışını yaygınlaştırmak.
Liman bölgelerine sahip illerde şubeler açmak.
İstihdam yaratan KOBİ'leri arttırmak. 
Uluslararası alanda kurumsal marka olmak